torsdag 29 mars 2012

Det blev en visit hos RFSU

Lycklitgtvis bestämde jag mig för en spontanvisit hos RFSU Malmö igår. Massa gamla ansikten men ännu fler nya ansikten. Vi firade att vi har 300 medlemmar med en cocktailparty. Jack avtackades nu när han rör sig i forskarvärlden inom MAH, Andreas var på plats och så även Ellinor, Åsa, Miki och Åse. Jag fick en liten sexaktivismrevival igår.
Jag minns mina första år inom RFSU. Det var genom komikondom kampanjen jag kom i kontakt med organisationen på riktigt. Innan dess hade informatörer föreläst på min skola och en mycket nära vän var engagerad i styrelsearbetet. Plötsligt kom jag in i RFSU:s värld där jag kunde få svar på frågor och vidareutveckla mina tankar kring ämnet sexualitet. Detta var en perfekt plats för en visionärssjäl som mig. En progressiv förening med ett ändamål som byggde på saker som frihet, lust, val och njutning. Vem kan motså?
Det varade inte länge förrän jag satt i styrelsen och försökte bjuda på mina kunskaper och idéer om hur vi kunde öka i antal medlemmar och engagera fler i det vi alla tyckte var något som alla bord få ha. Rätten till sin egen sexualitet. Jag var med och smide planer, ältade frågor, diskuterade finansiering och åt smörgåstårta vid årsmötena. Vi åkte iväg och träffade andra föreningar i andra delar av landet och deltog i träffar och workshops. Det var en härlig tid med massa sex, politik, skratt, livliga debatter, ifrågasättning, nya vänner och sexualitet. Jag var engagerad i framtagning av produkter för att locka medlemmar och fick även vara med vid några kongresser varav den sista i Malmö. En fenomenal utvecklande tid.

Igår fick jag en känsla av stolthet blandat med nostalgi. En stolthet över att vi lyckades! Vi som satt och skrev projektbeskrivningar till studiecirkeln, sex- och samlevnad för vuxna. Eller när vi drömde om egna lokaler elelr att ha mer än bara socionomer i den professionella delen av organisationen samt den ideella. Där var vi igår. Min kropp befann sig på platsen som mitt huvud hade skapat för 6-7 år sedan. Egentligen är detta en bättre plats än den som mitt huvud skapade! Fantastiskt!

I sann RFSU -anda fortsätter sexaktivismen för ett samhälle där varje individ ska ha rätt till sin lust och egen sexualitet. Redan på lördag startar Justine & Juliette en föreläsningsserie som heter "sex gånger sex". Sex träffar med temat sex och sexualitet i fokus.
KOM! Om du har lust.

Sex och sexualitet – är det samma sak? Sexualitet är medfött och något som vi alla bär. Det som skiljer oss alla åt är hur vi väljer att uttrycka den. Sex och sexualitet är inte samma sak och vi vill diskutera och visa på detta genom att på ett roligt, lekfullt och lustfyllt sätt gå igenom sexualitetens olika rum. Det biologiska, psykologiska och sociologiska. Men innan vi gör det ska vi komma överens om vad vi menar när vi säger vissa ord.

Justine & Juliette

onsdag 28 mars 2012

Att se vad jag arbetar med från andra perspektiv

Idag hade jag möjligheten tillsammans med en kollega att föreläsa för ett fåtal studenter kring mitt arbete på Råd- och stödteamet sexuella tjänster inom Malmö stad. Det är först när jag berättar för andra som jag inser vad det är vi sysslar med i detalj. Studenter är härliga som publik. De är studenter vilket betyder att de är under en inlärningsfas. Det betyder att de undrar och frågar och inte tillåter sig själva bli politiska korrekta eller skäms över att inte veta något.
Detta gör att frågorna blir annorlunda och det får oss som jobabr med ämnet att tänka en, två och ibland tre gånger. Det är bra! Det gör att man synliggör hur saker kan utvecklas och blir ännu bättre för målgruppen vi möter.

När vi ändå pratar om mitt jobb så måste jag bara dela med mig av glädjen då jag fick läsa en uppsats som skrevs om vårt arbete. Det är två studenter som har gjort, enligt mig, ett gediget arbete med att få en helhetsbild av en specifik del av vårt arbete. Jag är osäker på om uppsatsen är offentliggjord än så jag låter bli att nämna namn på människor och uppsats. När jag vet att det är offentligt kommer jag att länka till den. Men precis som vid en föreläsning som synliggör vad vi gör så är det härligt att läsa hur andra ser, uttrycker och tycker om verksamheten. I Uppsatsen fanns intervjuer med chefer och politiker inom organisationen och där blev det tydligt hur samma engagemang kring en fråga kan ha helt olika idéer kring approach.

Nu är arbetsdagen slut men sexualpolitiken fortsätter. En Cocktailparty på RFSU. Jag kanske kollar förbi och säger hej. Jaghar inte bestämt mig hur jag ska prioritera tiden. Vi får se!

tisdag 27 mars 2012

Man

Vad är en man i Sverige idag 2012? Vilken bild har beslutfattare, studenter, barn och alla andra medborgare av vad en man är? I både mitt arbete och mitt privatliv stöter jag ofta på den frågan och det spontana svaret blir oftast den samma, - ja du, vad är en man egentligen.

Manligheten och maskuliniteten har hamnat lite på tapeten. Det skrivs, det bloggas, det twittras om mansideal. Gamla kontra nya. ta exemplet med Erik och Mackans nya serie på kanal 6 som försöker reda ut vad en man är utifrån enligt deras uppfattning vedertagna ideal i samhället. Så som att bygga en Ikeasäng utan manual. Jag reagerar under hela programmet om att de pratar om saker en man gör! Inte om vad som gör en man och det är då det slår mig, mitt i denna mening. Mannen identifierar sig ofta med det man gör. (Äntligen kan jag använda man i en mening och mena det!) Så blev jag uppfostrad iallafall som utlandsfödd i en diktatur. Män gör, visst kan de tänka och fundera men görandet är vad som kännetecknar en man.

Frågan om vad en man är väcker mer frågor än svar hos mig. Jag tittar på samhället och vi fortsätter att dela upp oss i vi och dem. Vi män och dem kvinnor, Vi utlandsfödda och de Sverigefödda, De hetero och vi HBTQ. Någonstans tror jag att en skiftning sker. En ny maskulinitet håller på att föddas och den letar efter nya uttrycksformer. Nya namn mitt i denna eviga gruppindelning.

Det finns en ny bok som jag bara längtar att få läsa. Jag citerar Sara Brosiins text på Ottar.se:

"En lättillgänglig guide till 1990- och 2000-talets forskning på området manlighet är boken
Maskuliniteter – kritik, tendenser, trender (Liber 2011) av Macus Hertz och Thomas Johansson. I boken ges en inblick i vad som skrivits om bland annat manliga sexualiteter, kroppar och föräldraroller. Kanske att den kan ge uppslag till intressantare spaningar än Tv 6-Eriks ”det manligaste i världen är väl att gå ut i skogen och bara sparka ihjäl ett vildsvin” eller den skojiga instruktionen i hur man kramas utan att bli för intim."

Nog för att vara man för en dag, jag ska strax gå ut genom dörren och försöka vara den Marco jag gillar att vara, oavsett grupptillhörighet eller indelning.