lördag 28 april 2012

Vad gör vi för kärlek och vad gör kärlek med oss?

Såg ett program på kunskapskanalen i går där man diskuterade medvetandets vara eller icke vara samt vilken funktion det har. Innan varje beslut så stressas hjärnan, stressen hjälper oss att fatta de beslut vi tar. Detta sker omedvetet. Hjärnan tolkar ständigt varje händelse, situation och intryck innan det skapar en känsla i oss som sedan leder till en tanke som är medveten. Till detta hör att den medvetna delen av hjärnan är oförmögen att förstå kopplingen till den gamla delen av hjärna, alltså den delen som hanterar flykt, fara och belöningar. Detta förklarar varför beroenden finns och vad de fyller för funktion; Överlevnad! Så nästa gång du tänker på ett val har du egentligen redan bestämt dig omedvetet.

Magkänslan

Nu kanske du protesterar och lyfter magkänslan eller intuitionen som ett verktyg att fatta dina beslut. Vad är då intuition enligt forskningen? Intuition är erfarenhet och det antal upprepningar av en erfarenhet, tolkning eller situation. När du utsätts för en ny situation så krävs det mycket av din hjärna men när du har erfarenhet och blir en sk. expert inom ett område använder din hjärna endast en tredjedel av hjärnaktiviteten. Detta händer pga att den har utsatts för samma mönster eller situation tillräckligt många gånger för att automatisera beslutet. Hjärnan berättar för oss med en magkänsla om något är bra eller dåligt utifrån överlevnadsbegreppet men den medvetna delen av hjärna vill också ha en del av kakan och skapar ett sammanhang. Därför blir vi nervösa om vi ska hoppa fallskärm för första gången. Vi har ingen erfarenhet av det och hjärnan sätter ihop hög höjd + inga vingar + fritt fall = DÖD. En magkänsla infinner sig som vi måste trotsa med hjälp av förnuftet.
Den medvetna delen av hjärnan har uppgiften att skapa sammanhang för oss även om det inte finns en. Vi söker ständigt en röd tråd. Därav irrationella handlingar vid situationer där vi inte hittar en röd tråd eller har ingen erfarenhet av.
Har du börjar skapa en röd tråd mellan texten ovan och ordet kärlek? Inte än? Låt mig hjälpa dig på traven.

Förälskelsen

Om vi hoppar över stadiet om varför vi blir förälskade eller intresserade av någon, utan vi går direkt till känslan vi känner när vi vet att vi är intresserade, förälskade och faller för den romantiska kärleken.
Enligt Helen Fisher är vad som händer i hjärnan en stressreaktion. Vår panikcentral, amygdalan aktiveras, något som alltid händer när en fara hotar. Panikcentralen sätter igång alarmberedskap och det är då vi känner upphetsning. Fjärilar i magen, kittlar i benen, andningen blir kort och högt uppe på bröstkorgen och vi känner blodet forsa genom kroppen. Känner du igen det?

Paniktillståndet ger oss tunnelseendet. Så på ett sätt gör det oss lite blinda för helheten. Belöningscentrat går också igång vid förälskelse, ämnena som frigörs gör oss euforiska. Tacka bl a signalsubstansen serotonin för det, som höjer vår sinnesstämning. Vi blir höga på samma sätt som om vi hade tagit en drog som ger oss ett uppåttjack. Den andres frånvaro blir abstinens. Enligt Fischer är förälskelse förmodligen världens starkaste beroende.

När vi befinner oss i den romantiska kärlekens klor är vi rent neurobiologiskt drogberoende, blinda och stressade. Ju mer vi umgås med personen som skapar kicken i våra kroppar desto mer kickar känner vi och vi vill INTE göra oss av med dessa kickar. Pga fysiska beröringen och orgasmen ökar oxytocin, en hormon som skapar en anknytning till en människa. Den binder oss. Det är samma hormon som utsöndras när barnet ammar eller när vi får en massagebehandling.

Resultatet

En annan hormon gör oss mer lika. Detta gäller främst förälskelse mellan män och kvinnor. Hos förälskade män minskar testosteron och hos förälskade kvinnor ökar det. Det är kroppens sätt att skapa en känsla av att vi är lika och på så sätt känna tillhörighet. Varför gör kroppen allt detta då? Jo, forskningen gissar att det är under denna fas avkomman tillverkas. Nu är det så att människan har utvecklat förnuftet och den medvetna delen av hjärnan har skapat preventivmedel. Oxytocin tillverkas för att skapa en djupare känsla som hjälper oss att ta hand om vår avkomma. Något som den medvetna delen av hjärnan aldrig skulle erkänna för oss. Vi tar ju hand om våra barn och våra nära och kära för att vi älskar dem, eller hur? eller?

Väljer vi vem vi ska förälska oss i?

Fischer har intervjuat 28 000 personer och tagit fram tesen om att det finns fyra grundtyper av hjärnor beroende på hormonnivåer i dessa.
Både dopaminstyrda äventyrarhjärnor som söker spänning och serotoninstyrda bobyggarhjärnor förälskar sig i samma typ av hjärnor. Däremot såg Fisher att testosteronstyrda beslutfattare dras till östrogenstyrda medlare och tvärtom. Allt detta sker utan ditt medvetna kunskap utan är omedvetna mekanismer i våra hjärnor och kroppar. Frågan som väcks hos mig är om vi kan påverka hormonproduktionen i våra hjärnor och kroppar. Kan vi vara dopaminstyrda för att sedan påverka produktionen av testosteron med hjälp av kost, sömn, umgänge och beteende?

Detta var ju en forskning som bygger på det rent biologiska och biokemiska i våra kroppar. Sexualiteten styrs ju som bekant av flera parametrar än så. Vi har Psyket som spelar en stor roll i vår identitet och sexuella- och kärlekspreferenser och för att kanske inte tala om den ständiga sociala delen som är kopplad till normer, värderingar, kultur, religion, uppfostran, tabun mm.

Om du är kär idag, eller om du i en snar framtid blir kär eller förälskad. Ställ dig frågan vad det är du är kär i? Är det känslorna den andra eller de andra individer väcker hos dig eller är det individen i sig som har större betydelse. Svaret kan komma att förvåna dig!


Programmet på Kunskapskanalen

Nedan pratar Helen Fisher pratar om sin forskning kring förälskelse och den romantiska kärleken.
 

onsdag 11 april 2012

Våld, aggression, sex och män

Vilka känslor väcks av rubriken? Vilka bilder fladdrar förbi?
Vad skulle hända om vi bytte ut sista ordet? Byt ut det till ordet kvinnor.
Vad händer med dina känslor nu? Fortfarande samma? Vilka bilder dyker upp i ditt huvud nu?
Om jag nu ber dig byta ut en sista gång. Våld, aggression, sex och krig. Vad tänker du då? Vad ger det dig för kopplingar? Hjärnan jobbar ju som bekant genom kopplingar. Vi associerar ord och skapar ett tema utifrån våra ord. Varje ord har värden och när dessa värden summeras kan resultatet bli väldigt olika. Vilket jag misstänker är fallet med tankeexperimentet ovan.

Varför lyfter jag ämnet? Jo, jag lyssnade på Cissi Wallin på radio 1. Hon pratade om aggressiva män. Mycket bra program där en bekant till mig var med, Luis Lineo. Vi känner varandra via RFSU. Idag arbetar han aktivt med machofabriken. Hur kan vi skapa en maskulinitet som är bortkopplad från aggression och våld var något som Luis pratade om i programmet.

Jag återvänder till tankeexperimentet i början. Kan vi ändra värdet på ord? våld? Kan våld vara något annat än negativt? För mig som har sysslat med kampsport i 27 år är ordet våld vardagsmat. Det innehåller andra värden än det okontrollerade våldet där det finns förövare och offer. Inom kampsport handlar det om kontrollerad våld. Jag styr våldet som jag skapar och utsätter mig för det under jämlika förhållanden och med tydliga ramar. En ring eller plattform, flera domare, skydd, regelverk för tillåtna tekniker och respekt för min medspelare och hens tränare/coacher/klubb. Tänk om du redan som barn lärde dig att handskas med våld? Tänk att du som barn får lära dig att det är ok att brottas om du har ramar och regler. Att personen som du vill brottas/slåss med är med på noterna. Skulle det beteendet kunna följa med ända upp i vuxen ålder? Jag har en 10-årig dotter som jag ofta "slåss" med. Kraven är att först kolla av om den andra personen vill och prata om vilka tekniker som är tillåtna samt att ha olika stoppsignaler när man inte vill längre. Det är brottning med lås och kontrollerade sparkar och slag med öppen hand. Det är en massa skratt och flås. Det är en lek för oss båda. Jag undrar över de våldsamma mäns syn på våld. Har de fått leka med våld under kontrollerade former eller har de blivit tillsagda redan på dagis, "Man ska inte slåss!"

Aggression då? Vad betyder det egentligen? Jag slog upp det och fann att ordet härstammar från latinets aggredi som betyder angripa. Aggression hade den här förklaringen:
Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada. Rovdjursbeteende mellan medlemmar av en art mot en annan beskrivs också som aggression. En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan varelses dominerande position.[1] Aggression tar sig i olika uttryck, och kan uttryckas fysiskt, psykiskt eller verbalt, samt direkt eller indirekt.

Det blir svårt att ändra värdet på det ordet. Finns det nån poäng med aggressiviteten? Nåt positivt? Jo, när man känner sig hotad. Aggression är ett sätt att skydda sig kopplat till överlevnadsinstinkten. Vänta nu, överlevnadsinstinkten? Känner aggressiva män hot om livet? Visst är livet i den moderna världen farlig men i Sverige upplever jag inte livet som livshotande direkt. Gör du det? Gör aggressiva män det? Aggressiviteten finns i vardagen. Den finns i filmer, reklamfilmer, i vardagstalet och förmodligen i våra tankar.

Frågan om testosteronet finns ofta med när man pratar om aggressiva och våldsamma män. När man pratar om män överlag egentligen. Men vad spelar testosteronet för roll egentligen? Stämmer det att den gör manskroppen aggressiv? Har den samma effekt på kvinnokroppen? Vad fyller testosteron för funktion i kroppen? Jag slår upp det och hittar följande:

Testosteronets effekter kan delas in i viriliserande och anabola, även om den uppdelningen är något konstgjord eftersom många av effekterna är både och. Till de anabola effekterna hör tillväxt av muskelmassa och styrka, och stimulering av längdtillväxt och mognad av den unga benstommen. Till de viriliserande effekterna hör utveckling av de manliga könsorganen, särskilt penis och bildningen av pungen under fosterutvecklingen. Hit räknas också förändringar under puberteten såsom att rösten blir djupare, skäggväxt och hårväxt på bröstet. De sistnämnda räknas till manliga sekundära könskarakteristika.

Testosteron orsakar att rösten sjunker under puberteten hos bägge könen. Testosteronets effekter kan även klassificeras efter vid vilken ålder de inträffar. De flesta testosteroneffekter efter födseln är beroende på nivåerna av testosteron i blodet. De flesta androgena effekter hos fostret inträffar mellan sjunde och tolfte havandeskapsveckan. Allmän virilisering (fostret växer ihop vid mittlinjen, urinröret kommer att mynna ut i penis istället för i perineum, pungen formas, penis växer till) Prostata och sädesblåsor utvecklas. De androgena effekterna hos spädbarn är de vi vet minst om. Under ett manligt spädbarns första veckor stiger testosteronnivåerna till de höga nivåer som senare inträder under puberteten, och blir kvar där i några månader. Vid 4-6 månaders ålder är dock nivåerna åter nere till de knappt märkbara småbarnsnivåerna. Vilken funktion denna ökning har är oklar. Det har spekulerats i att en maskulinisering av hjärnan skulle ske under denna period, eftersom inga väsentliga skillnader har upptäckts i andra delar av kroppen.

I puberteten stiger nivåerna av androgener hos bägge könen, och de första tecknen är liknande hos bägge könen. När halten av testosteron och andra androgener varit högre än de normala kvinnliga nivåerna i månader eller år, kommer en ny våg av testosteroneffekter hos pojkar. Dessa ses i den senare delen av puberteten.

 • Penis växer till
 • Könsdriften ökar och erektioner förekommer oftare
 • Pubeshåret breder ut sig till låren och upp mot naveln
 • Ansiktshår uppträder (polisonger, skägg, mustasch)
 • Hårväxt på bröstet och runt bröstvårtorna, hårväxt runt analöppningen
 • Ökad muskelmassa och muskelstyrka
 • Djupare röst
 • Tillväxt av vävnad som behövs för spermatogenesen i testiklarna, fertilitet
 • Tillväxt av käkbenen, ommodellering av ansiktsben
 • Benstommen mognar färdigt, och individen stannar i växten (medierat av östradiol-metaboliter)

Även hos vuxna män har testosteronet viktiga effekter. Under de senaste årtiondena av livet minskar halterna av testosteron, och dessa effekter kan avta.

 • Uppehållande av muskelmassa och styrka
 • Könsdrift och erektionsfrekvens
 • Mental och fysisk energi
 • Stimulerar hjärnaktiviteten
 • Aggressioner
Våld, aggression, sex och män. Så lyder inläggets rubrik. Har du fortfarande samma bild i ditt huvud som du hade första gången du läste rubriken? Min fråga till dig, är du beredd att omvärdera eller kanske rentav ändra en negativ bild av delar av den mening till något positivt? Om svaret är ja. Vad tror du krävs av dig, andra och samhället isåfall?

fredag 6 april 2012

Riktiga män och simpla pojkar


(Bilden är från mangrant.se)

Jag har medvetet ägnat de senaste dagar åt att fånga upp och uppmärksamma hur maskuliniteten uttrycks, tolkas och bekräftas i min närmaste krets. Mitt under påsken med socialt umgänge med familj och vänner lyckas jag urskilja och upptäcka några saker.

Mötet mellan män och kvinnor över generationer
Vid interaktionen mellan män och kvinnor, som jag förmodar är heterosexuella eller bisexuella pga sina val av partners och deras sätt att prata kring det motsatta könet (Jag är dock inte säker att alla identifierar sig som heterosexuella eftersom jag inte frågat alla) ser jag en skillnad i hur utrymme tas. Alla kvinnornaverkade ha lätt att ta utrymme i samtalen. Att starta dem, driva dem och styra dem in i och ut ur olika ämnen. Männen däremot blev överröstade några gånger eller ignorerade eller hade svårt att göra sig hörda. När de inte blev uppmärksammade så tystnade dem och drev inte vidare det de ville föra vidare. Vid två tillfällen uppmärksammade två av männen hur samma sak hände mig och skrattade lite. Jag visste inte om det var ett sätt att få sin egen upplevelse bekräftad eller ett konstaterande att det bara är så. En sorts tyst acceptans. Jag är van vid diskussioner och samtal så det var inget konstigt för mig att försöka få min fråga diskuterad av gruppen. Männen blandade sig knappt i samtalsämnet dock. I slutändan verkade ändå alla nöjda med rollerna de hade i gruppen som bestod av 10 individer.

En sak upplevde jag som provocerande. En kommentar som handlade om ett barn som inte är född än men "in progress". - Om det är en kille ska jag lära honom alla svordomar. Jag kunde inte hålla tyst och protesterade. Varför bara om det är en kille? Varför skulle en liten tjej inte invigas i svordomars värld?

Den snygga mannen
3 kvinnor pratar om killar/män. Snygga män och fula män. Roliga män och otrevliga män. Det intressanta är att en av kvinnorna är 10 år, den andra är 30+ och den tredje 25+. Den yngsta av dem tog fram sin iphone och utsatte de andra för val. -Vilken kille är snyggast? Du måste välja! Det var ett intressant samtal som tog form. Killar var söta, sexiga, snygga och ansiktsbehåring diskuterades. Vackra män försökte identifieras. En av de äldre kvinnorna upptäckte att hon numera drogs till gubbar och skrattade åt det. Sen fanns det män som blev snyggare med åren och vissa behövde får lite skägg och mustasch så skulle de kunna bli snygga. Samtal om serier och vilka män som var attraktiva i dessa diskuterades också.

Från ful till snygg och från finrum till fängelset
Samtalet jag beskrev om ovan pågick samtidigt som filmen snabba cash gick på TV. Skådespelarnas utseende diskuterades också. Var han snygg eller inte? - Lite för pojkig men snygg. - Nej, han är lite töntig. Den mest intressanta kommentaren kom i slutet av filmen när de äldre tjejerna hade diskuterats huvudrollsinnehavarens utseende och stil. I filmen så hamnar han i fängelse och byter utseende genom att raka av sig håret, visa sina tatueringar och gå runt i mjukisbyxor och t-shirt. En stor kontrast till rollen han hade i början av filmen. En överklass kille som pluggar ekonomi, festar ordentligt och inte har problem att spendera stora summor pengar verkar det som. Under filmen får vi reda på att han spelar överklass och vi får se hur han blir insyltad i kriminalitet och går från finrummen till sunkiga lägenheter med män med en kulturell bakgrund får andra länder än de skandinaviska. Kommentaren kommer i slutet av filmen i form av ett skämt. NU! Nu är han snygg, nu när han har tatueringar, rakat huvud och sitter i fängelse.

Med dessa tre betraktelser upptäcker jag hur väl de lyfter ämnen som funnits i uppbyggande av maskulinitet.
Hur tar man plats i ett sällskap med män och kvinnor och hur för man samtal till skillnad när det bara finns män i sällskapet. Det andra är den snygga mannen. Att vilja uppfattas som snygg av det motsatta könet. Hur platsar man in i den rollen? Jag minns att som ung bli så förvirrad över vilka attribut som skapade en snygg man att jag till slut gav upp intentionen att uppfattas som snygg. För att inte tala om bad boy imagen. Den som tar risker och blir hårdhudad. Bland vissa män och i vissa kretsar är det ett sätt att skapa attraktionskraft hos det motsatta könet.

Allt detta sammantaget får det mig att inse hur lite maskuliniteten har utvecklats om jag jämför med femininiteten. En kvinna har flera uttryckssätt för sin femininitet. Kvinnan har lyckats fylla femininitet med nya värden. Jag tänker på alla kvinnor som jag har haft som förebilder. De har hjälpt mig att bygga min maskulinitet. Vilket leder mitt minne till en kommentar jag hörde en gång i tiden när jag var ung och levde ett liv utanför ramar och lagar. Det var en äldre man som levde upp till bad boy imagen. Vi pratade om pengar, makt, kvinnor och att känna sig häftig. Han avslutade samtalet med en fråga och ett svar. Han frågade mig, när han tog sista klunken på sin öl, - Vet du vad skillnaden mellan riktiga män och pojkar är? Pojkar slåss, skaffar pengar och raggar kvinnor för att bli män. Riktiga män har insett att de aldrig kommer att bli mer än simpla pojkar.

onsdag 4 april 2012

Hur, när och varför har du sex med dig själv?

Den frågan har jag ställt flera gånger till vänner som har en kvinnokropp. Jag kan inte komma på en enda gång jag har ställt den frågan till en vän eller bekant med en manskropp. Hur kommer det sig? Antar jag att alla människor med en manskropp gör likadant? Är det ett ämne som är så ointressant eller tabu för mig att jag inte brytt mig om eller vågat fråga?
De frågor och många fler söker jag svar på. För att börja skapa nya mansideal och nya maskulinitetsuttryck så är sexualiteten en viktig del av det arbetet tycker jag. Jag blir nyfiken. Finns det forskning kring hur människor med en manskropp har solosex? Hur ofta och av vilken huvudsakliga anledning har man det? Vad fyller onanin för funktion? Finns det gemensamma nämnare?

Jag googlar och hittar boktitlar som berör en del av ämnet, Sperm Wars. Den ska jag läsa och se vad en biolog har att skriva om det hela. Jag hittar tidningsartiklar som varnar för att onani ökar risken för prostatacancer. Jag hittar artiklar som menar att det minskar risken för prostatacancer om du är över 50. Jag hittar en massa som skrivs om onani rent allmänt, ofta ur ett problematisk synvinkel. Vad söker jag efter då? Jag vill ha sanningar! Individers egna upplevelser, berättelser och erfarenheter.

Härmed uppmanar jag alla med en manskropp att dela med sig av sin erfarenhet. Varför har du sex med dig själv? Hur har du det? När har du det?

tisdag 3 april 2012

Sexleksaker för "honom"

Med tanke på mitt förra inlägg kring lekfullheten så djupdyker jag nu bland leksaker. De kan ibland göra leken ännu mer spännande. Jag har snöat in lite kring tanken om sexleksaker för män. Vad finns det för utbud och hur har de tagits fram? Vad är syftet och hur marknadsförs dem?
Hannah och jag berörde ämnet kring sexleksaker häromveckan när vi pratade maskulinitet på RFSU Malmös cocktailparty. I helgen så lyfte jag frågan för Justine & Juliettes egen Emma när vi hade föreläsningen kring sex och sexualitet. Jag undrade lite kring hennes kunskaper om frågan. Hon berättade hur svårt det är att hitta sexleksaker som är specifik riktade till manskroppar. Nu har jag i några dagar kollat utbudet som erbjuds via nätet. Nedan är vad jag har hittat och uppmärksammmat.

Lösvaginor

Detta verkar vara en populär leksak. Med namn som Daisy's play pal, honey lush och fleshlight eftersträvar dessa produkter en äkthetskänsla. För att citera en sida "...tillverkat av ett patenterat material som ger en otrolig äkthetskänsla. Ingen annan tillverkare har lyckats efterlikna äkthetskänslan i det här materialet."
Det mest märkvärdiga var att många var avgjutningar var av kända porrskådespelerskors kroppsöppningar. Dock inga örongångar eller näsborrar. Detta verkar vara en en serie där man använder skådespelerskans namn som marknadsföring. Jag upptäckte också att de finns också i form av analöppning och mun med namn som forbidden och swallow. Det finns serier som är riktade till "män som gillar män". Tydligen räcker det med att gilla inte tända. Den serien kan hjälpa dig att uppleva gudomlig analsex, förutom att det inte är en analöppning då.
Det finns flera varianter av den här leksaken som bygger på att göra ett hål i någon typ av rör som kramar om. Det som fascinerar mig är säljtexten. Följande text fick mig att läsa det hela två gånger innan jag trodde mig förstå vad de menade: "DOUBLE HOLE CUP har två olika hål som gör att du kan njuta av två olika typer av sensuella sensationer – den "Bittra sidan” och den "Söta sidan". Den ”Bittra sidan” stramar sig stadigt fast runt penisen och den ”Söta sidan” klamrar sig försiktigt fast runt penisen. Normalt används en sida i taget. Men, genom att använda båda sidor samtidigt förflyttar man sig till den virtuella världen av en ”trekant”!"
Den bittra och den söta sidan - det får mig fortfarande att skratta och fundera kring hur den som skrev texten tänkte.

Massagestavar för stimulans av prostatan
Detta var också en ganska ofta förekommande leksak på flera sidor. Den fanns i olika färger och former samt hade lika fyndiga namn som förra leksaken jag beskrev. Den mest roliga beskrivning var den som löd så här: "Prostatadildo för män - Förbättra ditt sexliv och höj orgasmen till nya höjder med denna prostatadildo! Män har också en g-punkt, i analen. Med hjälp av en speciellt designad stav kan män stimulera denna punkt, prostatan. Vid massage av prostatan ökar bland annat blodcirkulationen och förstärka männens orgasm!"
Jaså! Prostatan är min G-punkt och den hittar i analen! Kan inte låta bli att skratta högt av den förenklade beskrivningen. Det skulle i teorin innebära att det finns G-punktscancer för män.

Förutom ovan nämnda leksaker hittade jag fler produkter inom kategorin för honom, såsom buttplugs, analkulor, kukringar, uppblåsbara dockor, penispumpar, preparat mot tidig utlösning, penisöverdrag, mer krämer och piller för andra saker än mot tidig utlösning samt ett kukavgjutarpaket.

Jag har prövat få av dessa leksaker men kan inte låta bli att fundera på vem som kommit på dem? Hur ser marknaden ut? Vem köper dem? Är de nöjda med produkterna. Hur sker produktutvecklingen?
Som vanligt, mer frågor än svar. Men jag föreställer mig att om jag vill vara med i skapandet av fler dimensioner till maskuliniteten som finns idag, behöver vi fler frågor än svar till att börja med.

söndag 1 april 2012

Gött helt enkelt

Jag halvligger på min stora soffa och skriver detta inlägg. Jag konstaterar att jag, denna slappa 1 april, har det riktigt gött. När jag tänker på gårdagen så kan jag också säga att det var en gött dag. Den började med soffhämtning, brunchkalas, uppvisning av lite kettlebellsträning, en 13-bitars sushilunch och avslutades med sexföreläsning och kalas på en vindsvåning med ursköna människor. När mitt huvud landade på kudden runt kl 01.30 så kändes inte bara dagen gött, livet var jävligt gött. Vad har detta att göra med sexbloggen undrar ni kanske? Jo, på föreläsningen igår på Justine & Juliette så pratade vi om sex och sexualitet. Vi kom in på vad som är bra och dålig sex. Finns det och vad innebär det? En av deltagarna använde ordet gött för att beskriva sex som hon var nöjd med. Jag minns att jag tänkte, där har vi det! Äntligen, någon som förklarar den egna upplevelsen av sex med egna ord och inte använder ett kollektivt ord som bra. När jag pratar sex drar jag ofta parallelen till lekar. När en lek uppstår så handlar det ofta om lust och nyfikenhet. När vi sedan börjar introducera begrepp såsom bra, bäst, dålig respektive sämst så närmar vi oss tävling istället för lek. En lek där det ska presteras och positioneras. Vilket kan vara förödande för lusten i leken. Om vi vågar se sex som en lek så kan tävlingstanken ha samma inverkan på oss som i andra sammanhang. Det börjar handla om prestation. Snabbare, högre, starkare, oftare, djupare...jag ska vinna! Eller, nej! jag har förlorat! Och visst kan det finnas en lust i tävlingen om man är medveten om att tävlingstanken väcker lust. Om du däremot upptäcker att lusten dödas av prestationen så undrar jag om det är värt att leka den leken?

Sex som är good enough för att kunna kalla det gött känns som något avslappnat och något jag vill ägna mig åt. Och om det inte är gött så står inte hela existensen, världen eller relationen och faller med det. Jag gillar idén om nya ord som beskriver egna upplevelser.
Gött är en början men jag blir nyfiken på vilka ord ni använder för era sexuella upplevelser. Vågar ni dela med er?

Under föreläsningen igår hann vi beröra flera intressanta områden förutom det ovannämnda som tyvärr inte fanns tid att fördjupa sig i. Som tur är vågar Justine & Juliette sticka ut hakan för sexualiteten. För Emma och Thomas som driver J&J handlar det inte bara om produkterna de säljer. Det handlar om lekfullhet, nyfikenhet och kunskap. Därför har de anordnat föreläsningsserien Sex gånger sex, där gårdagens föreläsningen var den första av sex kvällar där sex och sexualitet står i fokus. Nästa gång är den 28 april. Då djupdyker vi i en av mina favoritämnen, relationer! Anmäl dig här

Att ha sex med andra relationer. Vilka ligger vi med och behöver vi "regler" för detta? Vad menas med relation? Hur inleder vi, bibehåller och avslutar relationer? Vad är kopplingen mellan sex och kärlek i relationer? Vad är kärleksideologin och görs det en koppling mellan sex och kärlek? Finns det "fina" och "fula" relationer?

Emma i full färd med att ordningställa lokalen efter föreläsningen igår.