lördag 28 april 2012

Vad gör vi för kärlek och vad gör kärlek med oss?

Såg ett program på kunskapskanalen i går där man diskuterade medvetandets vara eller icke vara samt vilken funktion det har. Innan varje beslut så stressas hjärnan, stressen hjälper oss att fatta de beslut vi tar. Detta sker omedvetet. Hjärnan tolkar ständigt varje händelse, situation och intryck innan det skapar en känsla i oss som sedan leder till en tanke som är medveten. Till detta hör att den medvetna delen av hjärnan är oförmögen att förstå kopplingen till den gamla delen av hjärna, alltså den delen som hanterar flykt, fara och belöningar. Detta förklarar varför beroenden finns och vad de fyller för funktion; Överlevnad! Så nästa gång du tänker på ett val har du egentligen redan bestämt dig omedvetet.

Magkänslan

Nu kanske du protesterar och lyfter magkänslan eller intuitionen som ett verktyg att fatta dina beslut. Vad är då intuition enligt forskningen? Intuition är erfarenhet och det antal upprepningar av en erfarenhet, tolkning eller situation. När du utsätts för en ny situation så krävs det mycket av din hjärna men när du har erfarenhet och blir en sk. expert inom ett område använder din hjärna endast en tredjedel av hjärnaktiviteten. Detta händer pga att den har utsatts för samma mönster eller situation tillräckligt många gånger för att automatisera beslutet. Hjärnan berättar för oss med en magkänsla om något är bra eller dåligt utifrån överlevnadsbegreppet men den medvetna delen av hjärna vill också ha en del av kakan och skapar ett sammanhang. Därför blir vi nervösa om vi ska hoppa fallskärm för första gången. Vi har ingen erfarenhet av det och hjärnan sätter ihop hög höjd + inga vingar + fritt fall = DÖD. En magkänsla infinner sig som vi måste trotsa med hjälp av förnuftet.
Den medvetna delen av hjärnan har uppgiften att skapa sammanhang för oss även om det inte finns en. Vi söker ständigt en röd tråd. Därav irrationella handlingar vid situationer där vi inte hittar en röd tråd eller har ingen erfarenhet av.
Har du börjar skapa en röd tråd mellan texten ovan och ordet kärlek? Inte än? Låt mig hjälpa dig på traven.

Förälskelsen

Om vi hoppar över stadiet om varför vi blir förälskade eller intresserade av någon, utan vi går direkt till känslan vi känner när vi vet att vi är intresserade, förälskade och faller för den romantiska kärleken.
Enligt Helen Fisher är vad som händer i hjärnan en stressreaktion. Vår panikcentral, amygdalan aktiveras, något som alltid händer när en fara hotar. Panikcentralen sätter igång alarmberedskap och det är då vi känner upphetsning. Fjärilar i magen, kittlar i benen, andningen blir kort och högt uppe på bröstkorgen och vi känner blodet forsa genom kroppen. Känner du igen det?

Paniktillståndet ger oss tunnelseendet. Så på ett sätt gör det oss lite blinda för helheten. Belöningscentrat går också igång vid förälskelse, ämnena som frigörs gör oss euforiska. Tacka bl a signalsubstansen serotonin för det, som höjer vår sinnesstämning. Vi blir höga på samma sätt som om vi hade tagit en drog som ger oss ett uppåttjack. Den andres frånvaro blir abstinens. Enligt Fischer är förälskelse förmodligen världens starkaste beroende.

När vi befinner oss i den romantiska kärlekens klor är vi rent neurobiologiskt drogberoende, blinda och stressade. Ju mer vi umgås med personen som skapar kicken i våra kroppar desto mer kickar känner vi och vi vill INTE göra oss av med dessa kickar. Pga fysiska beröringen och orgasmen ökar oxytocin, en hormon som skapar en anknytning till en människa. Den binder oss. Det är samma hormon som utsöndras när barnet ammar eller när vi får en massagebehandling.

Resultatet

En annan hormon gör oss mer lika. Detta gäller främst förälskelse mellan män och kvinnor. Hos förälskade män minskar testosteron och hos förälskade kvinnor ökar det. Det är kroppens sätt att skapa en känsla av att vi är lika och på så sätt känna tillhörighet. Varför gör kroppen allt detta då? Jo, forskningen gissar att det är under denna fas avkomman tillverkas. Nu är det så att människan har utvecklat förnuftet och den medvetna delen av hjärnan har skapat preventivmedel. Oxytocin tillverkas för att skapa en djupare känsla som hjälper oss att ta hand om vår avkomma. Något som den medvetna delen av hjärnan aldrig skulle erkänna för oss. Vi tar ju hand om våra barn och våra nära och kära för att vi älskar dem, eller hur? eller?

Väljer vi vem vi ska förälska oss i?

Fischer har intervjuat 28 000 personer och tagit fram tesen om att det finns fyra grundtyper av hjärnor beroende på hormonnivåer i dessa.
Både dopaminstyrda äventyrarhjärnor som söker spänning och serotoninstyrda bobyggarhjärnor förälskar sig i samma typ av hjärnor. Däremot såg Fisher att testosteronstyrda beslutfattare dras till östrogenstyrda medlare och tvärtom. Allt detta sker utan ditt medvetna kunskap utan är omedvetna mekanismer i våra hjärnor och kroppar. Frågan som väcks hos mig är om vi kan påverka hormonproduktionen i våra hjärnor och kroppar. Kan vi vara dopaminstyrda för att sedan påverka produktionen av testosteron med hjälp av kost, sömn, umgänge och beteende?

Detta var ju en forskning som bygger på det rent biologiska och biokemiska i våra kroppar. Sexualiteten styrs ju som bekant av flera parametrar än så. Vi har Psyket som spelar en stor roll i vår identitet och sexuella- och kärlekspreferenser och för att kanske inte tala om den ständiga sociala delen som är kopplad till normer, värderingar, kultur, religion, uppfostran, tabun mm.

Om du är kär idag, eller om du i en snar framtid blir kär eller förälskad. Ställ dig frågan vad det är du är kär i? Är det känslorna den andra eller de andra individer väcker hos dig eller är det individen i sig som har större betydelse. Svaret kan komma att förvåna dig!


Programmet på Kunskapskanalen

Nedan pratar Helen Fisher pratar om sin forskning kring förälskelse och den romantiska kärleken.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar