onsdag 11 april 2012

Våld, aggression, sex och män

Vilka känslor väcks av rubriken? Vilka bilder fladdrar förbi?
Vad skulle hända om vi bytte ut sista ordet? Byt ut det till ordet kvinnor.
Vad händer med dina känslor nu? Fortfarande samma? Vilka bilder dyker upp i ditt huvud nu?
Om jag nu ber dig byta ut en sista gång. Våld, aggression, sex och krig. Vad tänker du då? Vad ger det dig för kopplingar? Hjärnan jobbar ju som bekant genom kopplingar. Vi associerar ord och skapar ett tema utifrån våra ord. Varje ord har värden och när dessa värden summeras kan resultatet bli väldigt olika. Vilket jag misstänker är fallet med tankeexperimentet ovan.

Varför lyfter jag ämnet? Jo, jag lyssnade på Cissi Wallin på radio 1. Hon pratade om aggressiva män. Mycket bra program där en bekant till mig var med, Luis Lineo. Vi känner varandra via RFSU. Idag arbetar han aktivt med machofabriken. Hur kan vi skapa en maskulinitet som är bortkopplad från aggression och våld var något som Luis pratade om i programmet.

Jag återvänder till tankeexperimentet i början. Kan vi ändra värdet på ord? våld? Kan våld vara något annat än negativt? För mig som har sysslat med kampsport i 27 år är ordet våld vardagsmat. Det innehåller andra värden än det okontrollerade våldet där det finns förövare och offer. Inom kampsport handlar det om kontrollerad våld. Jag styr våldet som jag skapar och utsätter mig för det under jämlika förhållanden och med tydliga ramar. En ring eller plattform, flera domare, skydd, regelverk för tillåtna tekniker och respekt för min medspelare och hens tränare/coacher/klubb. Tänk om du redan som barn lärde dig att handskas med våld? Tänk att du som barn får lära dig att det är ok att brottas om du har ramar och regler. Att personen som du vill brottas/slåss med är med på noterna. Skulle det beteendet kunna följa med ända upp i vuxen ålder? Jag har en 10-årig dotter som jag ofta "slåss" med. Kraven är att först kolla av om den andra personen vill och prata om vilka tekniker som är tillåtna samt att ha olika stoppsignaler när man inte vill längre. Det är brottning med lås och kontrollerade sparkar och slag med öppen hand. Det är en massa skratt och flås. Det är en lek för oss båda. Jag undrar över de våldsamma mäns syn på våld. Har de fått leka med våld under kontrollerade former eller har de blivit tillsagda redan på dagis, "Man ska inte slåss!"

Aggression då? Vad betyder det egentligen? Jag slog upp det och fann att ordet härstammar från latinets aggredi som betyder angripa. Aggression hade den här förklaringen:
Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada. Rovdjursbeteende mellan medlemmar av en art mot en annan beskrivs också som aggression. En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan varelses dominerande position.[1] Aggression tar sig i olika uttryck, och kan uttryckas fysiskt, psykiskt eller verbalt, samt direkt eller indirekt.

Det blir svårt att ändra värdet på det ordet. Finns det nån poäng med aggressiviteten? Nåt positivt? Jo, när man känner sig hotad. Aggression är ett sätt att skydda sig kopplat till överlevnadsinstinkten. Vänta nu, överlevnadsinstinkten? Känner aggressiva män hot om livet? Visst är livet i den moderna världen farlig men i Sverige upplever jag inte livet som livshotande direkt. Gör du det? Gör aggressiva män det? Aggressiviteten finns i vardagen. Den finns i filmer, reklamfilmer, i vardagstalet och förmodligen i våra tankar.

Frågan om testosteronet finns ofta med när man pratar om aggressiva och våldsamma män. När man pratar om män överlag egentligen. Men vad spelar testosteronet för roll egentligen? Stämmer det att den gör manskroppen aggressiv? Har den samma effekt på kvinnokroppen? Vad fyller testosteron för funktion i kroppen? Jag slår upp det och hittar följande:

Testosteronets effekter kan delas in i viriliserande och anabola, även om den uppdelningen är något konstgjord eftersom många av effekterna är både och. Till de anabola effekterna hör tillväxt av muskelmassa och styrka, och stimulering av längdtillväxt och mognad av den unga benstommen. Till de viriliserande effekterna hör utveckling av de manliga könsorganen, särskilt penis och bildningen av pungen under fosterutvecklingen. Hit räknas också förändringar under puberteten såsom att rösten blir djupare, skäggväxt och hårväxt på bröstet. De sistnämnda räknas till manliga sekundära könskarakteristika.

Testosteron orsakar att rösten sjunker under puberteten hos bägge könen. Testosteronets effekter kan även klassificeras efter vid vilken ålder de inträffar. De flesta testosteroneffekter efter födseln är beroende på nivåerna av testosteron i blodet. De flesta androgena effekter hos fostret inträffar mellan sjunde och tolfte havandeskapsveckan. Allmän virilisering (fostret växer ihop vid mittlinjen, urinröret kommer att mynna ut i penis istället för i perineum, pungen formas, penis växer till) Prostata och sädesblåsor utvecklas. De androgena effekterna hos spädbarn är de vi vet minst om. Under ett manligt spädbarns första veckor stiger testosteronnivåerna till de höga nivåer som senare inträder under puberteten, och blir kvar där i några månader. Vid 4-6 månaders ålder är dock nivåerna åter nere till de knappt märkbara småbarnsnivåerna. Vilken funktion denna ökning har är oklar. Det har spekulerats i att en maskulinisering av hjärnan skulle ske under denna period, eftersom inga väsentliga skillnader har upptäckts i andra delar av kroppen.

I puberteten stiger nivåerna av androgener hos bägge könen, och de första tecknen är liknande hos bägge könen. När halten av testosteron och andra androgener varit högre än de normala kvinnliga nivåerna i månader eller år, kommer en ny våg av testosteroneffekter hos pojkar. Dessa ses i den senare delen av puberteten.

 • Penis växer till
 • Könsdriften ökar och erektioner förekommer oftare
 • Pubeshåret breder ut sig till låren och upp mot naveln
 • Ansiktshår uppträder (polisonger, skägg, mustasch)
 • Hårväxt på bröstet och runt bröstvårtorna, hårväxt runt analöppningen
 • Ökad muskelmassa och muskelstyrka
 • Djupare röst
 • Tillväxt av vävnad som behövs för spermatogenesen i testiklarna, fertilitet
 • Tillväxt av käkbenen, ommodellering av ansiktsben
 • Benstommen mognar färdigt, och individen stannar i växten (medierat av östradiol-metaboliter)

Även hos vuxna män har testosteronet viktiga effekter. Under de senaste årtiondena av livet minskar halterna av testosteron, och dessa effekter kan avta.

 • Uppehållande av muskelmassa och styrka
 • Könsdrift och erektionsfrekvens
 • Mental och fysisk energi
 • Stimulerar hjärnaktiviteten
 • Aggressioner
Våld, aggression, sex och män. Så lyder inläggets rubrik. Har du fortfarande samma bild i ditt huvud som du hade första gången du läste rubriken? Min fråga till dig, är du beredd att omvärdera eller kanske rentav ändra en negativ bild av delar av den mening till något positivt? Om svaret är ja. Vad tror du krävs av dig, andra och samhället isåfall?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar