torsdag 20 december 2012

Oönskad sexualitet, KAST, Preventell och önskan om en sexualitet att njuta av

Via facebook får jag syn på en artikel publicerad på RFSUs hemsida. Artikeln har rubriken: Många ringer hjälplinjen som ska förhindra övergrepp.
I artikeln kan jag läsa att en fjärdedel av alla som ringer till PrevenTell, som linjen heter, har köpt sex. Det finns även några som har sålt sex. De yngsta är 16 och de äldsta är 77. Artikeln beskriver vidare att många av de som ringer upplever att de ägnar för mycket tid åt tankar och fantasier som kretsar kring sex. Många har fått problem med relationer och ofta finner de ingen njutning alls i sexualiteten längre.

Denna bild stämmer väl överens med bilden jag har efter att ha arbetat med frågan de senaste fem åren. Tillsammans med min kollega Linda Byqvist har vi haft möjligheten att bygga ett arbete lite i blindo. Malmö stad satsade stort 2006 och startade projektet KAST som en del av att bekämpa prostitutionen. Det blev en fast verksamhet 2008. Linda och jag headhuntades till gruppen vid denna tidpunkt. Redan då hade våra föregångare, Svante och Gabriella, tydligt kartlagt sexhandeln på nätet och insett att beteendet är en handling och inte en del av identiteten. Därav att KAST i Malmö står för, Köp av sexuella tjänster och inte köpare av sexuella tjänster som det gör i andra städer i Sverige där verksamheten också finns.

När Linda och jag startade fanns det sex personer som kom till rådgivningen. Vi undrade om behovet inte var större än så. Vi upptäckte snabbt att människor hörde av sig för råd- och stöd i samband med att vi hade varit med i en artikel eller blivit intervjuad i radio eller TV. Vi började använda denna nyfunna kunskap för att nå målgruppen. Idag, fem år senare lämnar vi båda våra tjänster inom Malmö stad och KAST-verksamheten. Med oss har vi samtal med över 300 personer som har besökt eller kontaktat verksamheten, över 1500 samtalstimmar och enormt mycket kunskap. Verksamheten fortsätter vidare med sitt arbete med nya personer och med samma politiska uppdrag. Uppdraget att minska prostitutionen.

Vi lämnar inte bara med statistiska siffror, vi lämnar främst med en massa kunskaper om vilka faktorer som kan ibland spela roll för varför människor hamnar i situationer där sexualiteten kan bli en destruktiv kraft. Det som kommer att finnas med mig vidare var uttrycket: Tänk om jag hade vetat detta om sex och sexualitet, då kanske jag inte hade varit här. En mening som kunde se lite olika från person tillperson men som syftade på samma sak. Varför har ingen pratat om detta förut!

Det glädjer mig att se att vi alla har lyckats förändra samhället en aning på dessa fem år och det kunde vi se redan när Tiger Woods kom ut som, vad han själv kallade för, sexmissbrukare. Plötsligt hade en av världens, i mångas ögon, mest framgångsrika människa fallit från piedestalen. Världen hade förlorat en förebild. Han förlorade sina kontrakt med sponsorerna och tog en time-out från golfen. När en sånär perfekt person, på papper, plötsligt blir mänsklig och erkänner ett problem eller felgjorda val blir det enklare för oss andra som inte är stora förebilder eller oerhört duktiga inom ett område, att se på våra liv och relatera och jämställas på ett mänskligt nivå där det inte längre handlar om prestationer, utan om relationer, sexualitet och sex.
Jag läser vidare i artikeln:
De flesta som ringer är män men enligt initiativtagaren Katarina Öberg (ledamot i RFSU:s styrelse), är förvånansvärt många kvinnor.
- Vi har haft en strid ström av patienter sedan telefonlinjen öppnade. Vi visste att det fanns personer som behövde hjälp och vi ville underlätta för dem att hitta rätt. Ingen vet hur stort behovet är.
PrevenTell är Sveriges första hjälplinje vid oönskad sexualitet. Den invigdes i mars 2012 och är knuten till Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska sjukhuset.
Målet med telefonlinjen är att förebygga sexuella övergrepp genom att rikta sig mot personer som upplever att de inte kan kontrollera sin sexualitet.
- Det är självklart inte så att vi förordar att man inte ska ha någon sexualitet. Det handlar om omfattningen och riktningen av den. En del hör av sig och frågar om de tittar för mycket på porr. Då brukar vi svara; vad är för mycket för dig? Sexualiteten ska inte leda till lidande eller vara ett hinder för att fungera, säger Katarina Öberg.
Det är just här jag känner att vi alla måste börja med nästa steg. All ära åt Preventell, KAST och andra verksamheter som arbetar med sexualiteten när det har blivit ett problem men vi har alla en sexualitet, oavsett om den har blivit destruktivt eller ej. Vad är nästa steg då? Enligt min mening är att utöka det preventiva arbete med det promotiva. Att skapa forum och utrymmen för sexualiteten att finnas. Att veta var jag vänder mig när jag undrar något eller när jag ser signaler på att något inte funkar optimalt för mig, när jag känner mig osäker, tvivlar, rådlös eller skäms för något jag tänker eller fantiserar kring. Som ung hade jag ungdomsmottagningen att vända mig till. Där fanns en förväntan på att jag skulle vara nyfiken och experimentell. Nästan en förväntan på att jag skulle göra fel val eftersom jag var under en läroprocess. Jag undrar när tog den processen slut? Precis det datum jag blir 24 år så tillhör jag inte ungdomsmottagningens målgrupp längre. Så var tillhör jag nu? Ska jag vänta på att det går åt helvete för att jag ska få råd och stöd? Ska jag börja köpa sex eller vara på väg att begå sexuella övergreppför att få kunna prata om min sexualitet? Nu kanske jag målar fan på väggen och någonstans gillar jag att måla fan på väggen, för att om jag vet hur fan ser ut vet jag också hur nästa bild ska målas för att det inte ska bli fan på väggen. Utan kanske en mer behaglig, lekfull och rolig bild som jag trivs med att ha på min vägg. En bild jag kan känna mig trygg med, en bild som jag målar med andra och som jag kan njuta av. Precis som min sexualitet.

1 kommentar:

  1. Om man vill läsa mer om PrevenTell, eller ta kontakt med dem, hittar man dem på http://preventell.se.

    SvaraRadera